Hitachi Zaxis 280LC
HitachiZaxis
Hitachi Zaxis 280 LC